Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vybrané aktuální zprávy

Plán akcí školy ve školním roce 2016/2017
více


 


Co zde naleznete?
více

Jak je organizována činnost ve školní družině 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností - může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz od 5.45 hodin do 7.50 hodin
Odpolední provoz od 10.40 hodin do 16.00 hodin. 

Odpolední program je časově rozdělen (podle zájmu žáků) do těchto částí: 

  • polední klid
  • zájmová činnost
  • pobyt venku (délku pobytu upravujeme podle počasí)
  • odpolední svačina
  • volné hry

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek, žáky předává ta paní učitelka, která je vyučovala poslední hodinu.

 

Vítejte na nových stránkách naší instituce. Záměrem je nabídnout maximum informací žákům, rodičům, našim pedagogům a ostatním zaměstnancům. Protože byly stránky překlopeny do nového redakčního systému, a chceme je co nejdříve uvést v život, je možné, že některé části tohoto webu nebudou úplně kompletní, ale budeme pracovat na jejich neprodleném doplnění. 

Protože škola vychovává Vaše děti, budeme rádi za Vaše názory a nápady pro zlepšení a rozšíření webu. Nebráníme se ani dobrým nápadům či spolupráci našich žáků. 


 

 

2. B Andílci tvoří andílky
Žáci naší školy postoupili do krajského finále ve florbalu

Žáci naší školy postoupily do krajského finále ve florbaluLoutkové divadlo s vařečkou

Čtvrťáci ušili šatečky na vařečkovou loutku.


2. B - Mikuláš, čerti, andělé
Kroužek Korálky P 1 - vánoční hvězdičky
Kroužek Korálky P 3 - vánoční hvězdičky
PŘEDNÁŠKY O PORUŠE PŘÍJMU POTRAVY
9. třída - Prezentace SPŠ Pelhřimov a SOU Kamenice n. L.
Čtenářský den ve 4.A

Od záložek k čtenářské dílně


ČTENÁŘSKÝ DEN VE 2.A - ZÁLOŽKY ZE SLOVENSKA
Pojďme soutěžit!
Slovenské záložky

Spolupráce s bratislavskou školou pokračuje...


9. třída - Prezentace Střední zdravotnické školy v J. Hradci
Beseda s Ivonou Březinovou

Žáci 4. a 5. tříd se seznámili se spisovatelkou


Uzávěrka Záložek do knih

7. ročník česko-slovenského projektu je ve finiši...


Podzimní exkurze

Čtvrťáci čerpali informace z návštěvy Jindrovy naučné stezky.


Záložky pro slovenské děti

7. ročník česko-slovenského projektu Záložky do knih spojují školy


Přiiímačky nanečisto
Prezentace středních škol a odborných učilišť
Informace pro vycházející žáky
Beseda na Úřadu práce a v bance Sparkasse v J. H.

Beseda na Úřadu práce a v bance Sparkasse v J. H.Burza škol
Evropský den jazyků 27.9.

Evropský den jazyků


Plán akcí školy ve školním roce 2016/2017
První školní den

První školní den..........


Fotografie najdete ZDE


Žáky základní školy přivítají po prázdninách nově vybavené učebny

V současné době jde do finále projekt "Vybavení ZŠ Kardašova Řečice". Je to již třetí projekt realizovaný na základní škole, který je podpořen evropskými penězi z Regionálního operačního programu NUTS II JZ.Žáky základní školy přivítají po prázdninách nově vybavené učebny V rámci projektu je pořizováno nové vybavení jak do kmenových učeben, tak do těch specializovaných - dílen, cvičného byt s kuchyňkou, učebny přírodopisu, fyziky, estetiky, počítačové učebny. Žáci se mohou těšit na nový nábytek, moderní interaktivní tabule, notebooky, videokameru či mikroskopy. Kompletní proměnou prochází současná kuchyňka, ze které vznikne plně vybavený cvičný byt. Žáci se zde budou učit nejen vařit, ale i používat pračku, sušičku, myčku, šicí stroje atd. Do dílen zase budou pořízeny pracovní stoly a elektrické aku nářadí. Realizace projektu tak dá všem dětem příležitost seznámit se a naučit se pracovat s moderními technologiemi.