Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vybrané aktuální zprávy

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
7. a 8. dubna 2016
více
Logopedická prevence
Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".
více
Korálky začátečníci - černé náramky
více
Zimní výzdoba v 1. B
více
Deváťáci - Exkurzní den
více
Zápis ze schůze Rady rodičů 30.9.2015

Obsahem tohoto zápisu je druhé zasedání Rady rodičů pro školní rok 2015/2016, schválení příspěvku pro školní rok 2015/2016  a schválené položky předpokládaného rozpočtu pro tento školní rok. 

více
Seznamy dětí MŠ - rozdělení podle tříd
Školní rok 2015/2016
více
Co zde naleznete?
více

Jak je organizována činnost ve školní družině 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností - může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz od 5.45 hodin do 7.50 hodin
Odpolední provoz od 10.40 hodin do 16.00 hodin. 

Odpolední program je časově rozdělen (podle zájmu žáků) do těchto částí: 

  • polední klid
  • zájmová činnost
  • pobyt venku (délku pobytu upravujeme podle počasí)
  • odpolední svačina
  • volné hry

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek, žáky předává ta paní učitelka, která je vyučovala poslední hodinu.

 

Vítejte na nových stránkách naší instituce. Záměrem je nabídnout maximum informací žákům, rodičům, našim pedagogům a ostatním zaměstnancům. Protože byly stránky překlopeny do nového redakčního systému, a chceme je co nejdříve uvést v život, je možné, že některé části tohoto webu nebudou úplně kompletní, ale budeme pracovat na jejich neprodleném doplnění. 

Protože škola vychovává Vaše děti, budeme rádi za Vaše názory a nápady pro zlepšení a rozšíření webu. Nebráníme se ani dobrým nápadům či spolupráci našich žáků. 


 

 

Úřad práce - beseda k volbě povolání 8. třída
Sběr papíru - přehled odměn
Robinson Jihlava I.

Pilní sběrači papíru se stali Robinsony


Výlet za sběr 4. - 9. třída TEP FAKTOR
Turistická výprava 3.A a 3.B

4 km trasa do Mnichu byla plná poznání.


Třeťáci v ZOO Ohrada na Hluboké

Krásné prostředí se zvířátky a divadlem


Návštěva Žižkových kasáren 26. 5. 2016 1. - 2. třídy
Zebra se za Tebe nerozhlédne 1. - 5. tř.
Minifotbal McDonaldś Cup

Mladší žáci postoupili do semifinále a ujel jim vlak

Minifotbal McDonaldś CupSBÍRKA PRO ROLNIČKU

SBÍRKA PRO ROLNIČKU


Škola zavádí novinky, potřebuje spolupráci rodičů.
Reprezentace školy v recitaci

Okresní talentová soutěž v recitaci již proběhla.

Reprezentace školy v recitaci
Přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů

Přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů


Kurz snowboardingu - Kramolín

Kurz snowboardingu - Kramolín


Fotografie ZDE


7- denní studijně poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny

7- denní studijně poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny


Jazykově-vzdělávací pobyt v Berlíně

Jazykově-vzdělávací pobyt v Berlíně