Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vybrané aktuální zprávy

Logopedická prevence
Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".
více
Seznamy dětí MŠ - rozdělení podle tříd
Školní rok 2015/2016
více
Co zde naleznete?
více

Jak je organizována činnost ve školní družině 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností - může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz od 5.45 hodin do 7.50 hodin
Odpolední provoz od 10.40 hodin do 16.00 hodin. 

Odpolední program je časově rozdělen (podle zájmu žáků) do těchto částí: 

  • polední klid
  • zájmová činnost
  • pobyt venku (délku pobytu upravujeme podle počasí)
  • odpolední svačina
  • volné hry

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek, žáky předává ta paní učitelka, která je vyučovala poslední hodinu.

 

Vítejte na nových stránkách naší instituce. Záměrem je nabídnout maximum informací žákům, rodičům, našim pedagogům a ostatním zaměstnancům. Protože byly stránky překlopeny do nového redakčního systému, a chceme je co nejdříve uvést v život, je možné, že některé části tohoto webu nebudou úplně kompletní, ale budeme pracovat na jejich neprodleném doplnění. 

Protože škola vychovává Vaše děti, budeme rádi za Vaše názory a nápady pro zlepšení a rozšíření webu. Nebráníme se ani dobrým nápadům či spolupráci našich žáků. 


 

 

Žádný dokument.